CEI

VEÇORI

01

Trajnime inovative

Konsulencë

Mësim online

Ide Kreative

So how about it, Nash? You scared? - Terrified... mortified... petrified... stupefied... by you!

Ne zhvillojmë zgjidhje të përshtatshme për organizatat që kanë ambicie për të lulëzuar në treg.

AFTËSI BAZË

02

  • 01 / 05

    Grup Ekspertësh

    Rritja dhe vetë-zhvillimi janë procese të vazhdueshme dhe të pashmangshme. Ne do të jemi partnerët idealë në rrugën tuaj drejt zgjerimit të tregut, duke ju ndihmuar në fuqizimin e lidhjeve dhe kapërcimin e konkurrencës përmes zhvillimit të kapaciteteve të liderhsipit dhe qasjeve të thelluara.

SHËRBIME

03

Ne bashkëpunojmë me organizatat për t'i ndihmuar ata të arrijnë përparësi konkuruese duke përmirësuar performancën e tyre, praktikën e menaxhimit dhe ndikimin e saj në treg.

EDUKIM & TRAJNIM
Mbështetje ndaj institucioneve, organizatave dhe ekspertëve të edukimit në zhvillimin e qasjeve të reja dhe inovative të të mësuarit për të pajisur fuqinë punëtore me aftësitë e kërkuara nga tregu.
ZHVILLIM INSTITUCIONAL
Ndihmojmë institucione të ndryshme në adaptimin e teknikave më të reja për të përmirësuar performancën e tyre dhe për të rritur produktivitetin.
NDËRTIMI I KAPACITETEVE
Zhvillimi organizativ, elaborimi i strukturave menaxheriale, proceseve dhe procedurave, jo vetëm në brendësi të organizatës por edhe në lidhje me menaxhimin e marrëdhënieve ndërmjet organizatave të ndryshme dhe atyre ndër-sektoriale.
ANALIZË & STUDIM TREGU
Njohja dhe kuptimi i çështjeve të ndryshme lidhur me biznesin si dhe ofrimi i zgjidhjeve dhe ekspertizës për ti ndihmuar bizneset në identifikimin, optimizimin dhe implementimin e zgjidhjeve të cilat do të çonin në rritjen e dëshiruar.
KËRKIM & ANALIZA STATISTIKORE
Ofrimi i zgjidhjeve optimale për procese komplekse. Për ne është e rëndësishme të kuptohen jo vetëm numrat por kuptimi që qëndron pas tyre. 
MENAXHIM & INOVACION
Zhvillimi i sektorit privat në fushën e sipërmarrjes dhe inovacioni për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. 

PROJEKTET

04

DRAFTING OF GUIDELINES ON STRATEGIC PLANS ON INTERMODAL MOBILITY SOLUTIONS AND PILOT ACTIONS RESULTS

In cooperation with: Ministry of Transport and Infrastructure. “Drafting of guidelines on strategic plans on intermodal mobility solutions and pilot actions results” IPA Adriatic CBC 2007-2013. The IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme is the result of joint programming work carried out by the relevant participating countries and is part of the cooperation process in the Adriatic area. 

Tourism Improvement District, Integrated Management Plan of Korça’s Old Bazaar

The general aim of the project Site Management Plan and Stakeholder Training is to improve management and valorization of cultural heritage to better exploit its economic potential and develop sustainable tourism district in the Old Bazaar of Korça, Albania.

ENTREPRENEURIAL FARMERS INITIATIVE

in cooperation with: Friedrich-Ebert- Foundation (FES). Center for Entrepreneurship and Innovation (CEI) under the full support of the Freiderich Ebert Stiftung Foundation (FES) has prepared Entrepreneurial Farmer’s Initiative project. The research and writing team was made up by Adriatik Kotorri and Rezart Prifti.

NEW WAYS OF LEARNING IN VET

Introduce Blended Learning Methods, Learning Management, Systems & Tools for Teachers and Students. In cooperation with Swisscontact. This project aims to know the importance of modernization of the system, investigate new techniques and technology infusion in education, measure their effects and develop an integrated new ways of learning approach.

STRENGTHENING SOFT SKILLS AND CAPACITIES FOR HEALTH CARE PROFESSIONALS AND OTHER CENTRAL AND LOCAL AUTHORITIES

In cooperation with: Health for All Project (HAP) in Albania, CEI has design and deliver four training programmes to healthcare professionals. CEI has provided Business and Report Writing training programme, Facilitation techniques, Accounting and Public Speaking to professionals and local authorities, in Lushnje, Fier, Mallakastër, Bulqizë, Burrel and Peshkopi. 

PUBLIKIMET

05

BLOG

06

KONTAKT

07

Dërgo mesazh_


VENDODHJA

Rr. “Stavro Vinjau”, Nd.2, H.9, Ap.4, Tirane


EMAIL

info@cei.al


TELEFON

+355 692092960