CEI

Të mësosh për të ardhmen - Dokumentar

Nxënësit e kanë të vështirë që në një kohë të limituar në shkollë të marrin të gjitha informacionet e nevojshme dhe t'i praktikojnë ato, gjithashtu edhe për mësuesit të cilët zhvillojnë mësimin dhe njëkohësisht duhet edhe t'i vlerësojnë nxënësit. 

Ajo cfarë ne dëshironim ishte të prezantonim teknika të reja të të mësuarit duke përfshirë më shumë teknologji në sistemin arsimor dhe duke e bërë të mësuarit argëtues. Në mënyrë që të mësuarit të jetë argëtues, ne kemi futur metodën e Mësimdhënies së Kombinuar.

Blended Learning ( Metoda e Mësimdhënies së Kombinuar ) ndërthur materialet dixhitale me metodën tradicionale të mësimdhënies në klasë. Këto metoda u krijojnë mësuesve mundësi të reja për të shpërndarë materialet mësimore, dhe nxënësve u krijon akses dhe ndërveprim me to, kudo dhe kurdo.

Pas një rrugëtimi të gjatë dhe kërkimeve të shumta arritëm të ideonim Metronom, një platformë menaxhimi e mësimdhënies, një aplikacion softuerik për administrimin, dokumentimin, ndjekjen, raportimin dhe shpërndarjen e kurseve mësimore ose programeve të trajnimit.

Metronom është një platformë e cila ka si synim të lidhë njerëz dhe organizata me burime njohurish dhe aftësish të rëndësishme për tregun me qëllim që të krijojë avantazh konkurues për përfituesin. Përmbajtja akademike është krijuar nga ekspertët më të mirë dhe metodologjia e përdorur është shumë inovative.

Në fillim, ishin vetëm 13 mësues të cilët u treguan të gatshëm të përqafojnë këtë mënyrë të re të të nxënit. Nisur nga rezultatet e para, nga entuziazmi i nxënësve, numri i mësueve u rrit në 27 dhe aktualisht ne punojmë me 49 mësues në 6 shkollat tona partnere për të arritur qëllimin.

Fuqia e një kombi varet nga edukimi. Fortësia e ekonomisë dhe e shoqërisë së tij varet nga edukimi. Për një edukim të mirë dhe të fortë duhet punë e madhe dhe një kohë e gjatë.

Me Metronom kemi hedhur një hap shumë të madh në këtë revolucion të edukimit. Vizioni ynë është të mësosh e të aftësohesh për të ardhmen.

Dokumentar - Të mësosh për të ardhmen

Arti i Negocimit

Negocimi është pjesë e jetës së përditshme, por në biznes është tepër e rëndësishme për të patur sukses. Negocimi jo i mirë mund të ndikojë në kompaninë tuaj duke e dëmtuar atë. Negocimi nuk duhet të ndikohet nga emocionet dhe fati, por kërkon punë, guxim dhe disiplinë për të qënë sa më profesionist.

Gjithçka bëhet për biznesin. Përqëndrohuni tek ajo që doni të arrini dhe përmbushni qëllimin tuaj. 

Përgatitja është e rëndësishme

Përpara se të filloni negociatat, ju duhet t'a njihni konkurentin tuaj, cilat janë dobësitë e tyre dhe të arrini të përmirësoni pikat tuaja të forta. Konkurenti juaj mund të ketë eksperienca të mëparshme në negocim. Ju mund të konsultoheni me kompani të cilat kanë patur marrëveshje të mëparshme. Në këtë mënyrë ju krijoni një ide të taktikave të negocimit që përdorin dhe t'i përdorni në avantazhin tuaj. 

Pjesa psikologjike luan një rol të rëndësishëm në negocim. Nëse konkurenti ndjen që ju nuk jeni plotësisht të sigurt, ata do të përfitojnë nga kjo gjë për t'a përdorur në vazhdimësi. 

Përpara se të nisni negociatat, njihni personat me të cilët do të bisedoni, nëse ata kanë të drejta të plota për vendimarrje. 

Përgatisni një strategji

Propozimi i parë është gjithmonë më i rëndësishmi, pasi çdo gjë që pason do të ketë lidhje me të. Askush nuk do t'iu japë atë që doni pa e kërkuar vetë, prandaj propozimi duhet të jetë sa më i drejtpërdrejtë dhe konçiz.

Vini re lëvizjet e trupit dhe reagimet ndaj propozimeve tuaja. Nëse marrëveshjet nuk shkojnë mirë, mbyllini negocimet. Por jini të durueshëm, prisni edhe për reagimin e palës tjetër. 

Pas çdo propozimi të bërë, vjen një kundër propozim. Oferta juaj mund të pranohet ose të refuzohet, por nëse refuzohet dhe ju kërkohet për një propozim tjetër, mos pranoni, pasi në këtë mënyrë ju do të jeni duke negociuar me veten tuaj. 

Gjeni balancën e duhur

Përcaktoni një bazë të fortë që në fillimet e negocimit duke treguar njohuritë tuaja rreth subjektit. Merrni iniciativën dhe rregullojini marrëveshjet si të dëshironi. 

Propozimi

Pas diskutimeve të shumta ku janë specifikuar të gjitha pikat, vjen dhe propozimi. Në propozim përfshihet: çmimi, qëllimet, identifikimi i shërbimeve, kushtet dhe dokumentacione për referencë. Edhe pse primare për ju është çmimi, mos i anashkaloni elementët e tjerë pasi edhe ato kanë rëndësinë e tyre. 

Gjatë negociatave përpiquni të përcaktoni se cilat janë rezultatet më të pranueshme për të dyja palët. Duhet të njihni prioritetet tuaja, por edhe të konkurentit në mënyrë që t'i kuptoni më mirë. 

Negocimet e suksesshme kërkojnë kohë, kreativitet, informim dhe aftësi për të parashikuar hapin e rradhës së palës tjetër. 

Historia e Blended Learning

Në mënyrë që të krijoni një strategji sa më të mirë të mësimdhënies së kombinuar, ju duhet fillimisht të njihni idete kyce te saj. Për t'i kuptuar këto, ju duhet të dini se si nisi e gjithë kjo dhe cilat janë pikat kryesore në histori të cilat e formuan këtë mësimdhënie.

Vitet 1840: Kursi i parë në distancë

Isaac Pitman ishte personi i parë i cili nisi kursin në distancë. Ka pasur shumë modele të ndryshme të kësaj mësimdhënieje, por modeli i Pitman është ai që i përafrohet më tepër asaj që ushtrohet në ditët e sotme. Ai përdorte stenografitë, të cilat janë mënyra shkrimi me shenja, shkurtime, simbole që paraqesin shkronja, tinguj ose fjalë. Studentët merrnin materialet e ndryshme me anë të stenografive dhe u kërkohej që t'i kthenin përsëri me poste për t'i kontrolluar. 

Vitet 1960 dhe 1970: Trajnime me anë të kompjuterit

Ishte hera e parë që trajnimet mund të shpërndaheshin tek të gjithë punonjësit e një organizate pa patur nevojën e materialeve të printuara ose të instruksioneve të drejpërdrejta. Cdo punonjës mund të logohej në terminal dhe ato kishin akses në të gjitha materialet që u nevojiteshin. Ndër sistemet më të rëndësishme ishte Plato, i cili u zhvillua nga Control Data dhe nga Universiteti i Illinois në 1963. Ky sistem përdoret ende në ditët e sotme. 

1970 - 1980: Trajnime online me anë të televizionit

Trajnimet online morën një zhvillim më të madh kur videot u bënë pjesë e tyre. Nuk ishte më nevoja e një instruktori fizik për të zgjeruar aftësitë e pjesëtarëve të stafit dhe trajnimet u bënë më interaktive dhe të këndshme. Pjesëmarrësit mund të komunikonin me kolegët e tyre, të ndiqnin instruktorin në televizor dhe gjithashtu mund të bënin pyetje ose të shprehnin pakënaqësitë e tyre. Ndër trajnimet më të suksesshme ka qenë ai i Universitetit të Stanford. Stanford u ofroi shumë burime rrjeteve të tyre kompjuterike në mënyrë që profesorët të mund të jepnin mësim në disa ambjente njëkohësisht, gjë e cila praktikohet edhe sot. Studentët mund t'i paraqisnin punët e tyre online. 

Vitet 1980 dhe 1990: Trajnimet CD-ROM dhe Learning Management System (LMS)

Me rritjen e teknologjisë, aplikacionet dhe strategjitë e mësimdhënies së kombinuar filluan të zhvilloheshin. Shkolla dhe organizata filluan të përdornin CD-ROM, të cilat mbanin shumë informacion. Këto arritën të përcillnin një eksperiencë trajnimi më interaktive, duke ndërthurur edhe video. Organizatat kërkonin të ndiqnin progresin e studentëve dhe të përmirësonin trajnimet online, gjë e cila u arrit me anë të këtyre sistemeve. 

1998: Gjenerata e parë e instruksioneve Web

Në këto vite, kompjuterët filluan të përdoreshin nga i gjithë populli, jo vetëm nga organizatat. Shumë familje filluan të përdornin kompjuterin dhe kompanitë i vunë në dispozicion për cdo punonjës, duke ofruar edhe një interaktivitet më të madh. U rrit shpejtësia e lidhjes me kompjuterin dhe pothuajse të gjithë kishin akses në internet. 

Vitet 2000 deri më sot: Integrimi i mësimdhënies së kombinuar

Shumë organizata dhe institucione private po shohin përfitimet e trajnimeve blended learning. Studentët kanë një numër të madh aplikacionesh dhe mjetesh për të studiuar. Kompanitë kanë mundësinë që të trajnojnë punonjësit e tyre në cdo kohë. Gradualisht, mësimdhënia online dhe ajo tradicionale po ndërthuren me njëra - tjetrën për të krijuar një mënyrë të re dhe kreative të mësimdhënies, duke e bërë më të këndshme dhe më të dobishme. 

Tashmë që ju e dini historinë e mësimdhënies së kombinuar, pse të mos e përdorni për të transformuar planin tuaj mësimor në një eksperiencë më interaktive.

Online VS Blended Learning

Kohët e fundit teknologjia ka arritur të përfshihet në shumë fusha të ndryshme, duke mos lënë pas edhe arsimin. Tashmë studentët ndjekin kurse online për cfarëdolloj lënde sepse është më e thjeshtë për ta dhe mund ta menaxhojnë vetë kohën e tyre të studimit. Krahas mësimit online, ata kanë edhe metodën e mësimdhënies së kombinuar, ku një pjesë organizohet online dhe pjesa tjetër mësim tradicional në ambjentet shkollore.

Avantazhet e kurseve online:

 • - Fleksibiliteti: të ndjekësh programin tënd. Një kurs online i'u lejon që ju të mos i ndërprisni veprimtaritë e tjera, si punën apo shkollën.
 • - Koha: studentët kanë më tepër kohë për tu marrë me kursin dhe me projektet, pasi nuk kanë një kohë limit, ndryshe nga projektet shkollore.
 • - Ndiqeni kursin kudo që ndodheni: ju mund të jeni në shtëpi, në një ambjent jasht ose duke udhëtuar dhe përsëri do të jeni në gjëndje të ndiqni kurset, pa e ndërprerë programin tuaj.

Disavantazhet e kurseve online:

 • - Mungesë motivimi: për shumë studentë është e nevojshme ndjenja e përgjegjësisë e cila i shtyn që të merren me një punë ose projekt të caktuar. Një kurs online nuk ta ofron këtë gjë. 
 • - Mungesë komunikimi: një kurs online nuk të jep shumë mundësinë e komunikimit me persona të tjerë. Shumë kurse të lejojnë të lidhesh me studentë, por nuk të jep të njëjtën ndjesi të të komunikuarit drejtpërdrejtë me ta. 

Kush përfiton nga kurset online?

 • - Studentët që punojnë ose kane angazhime të tjera
 • - Cdokush që ka nevojë për një orar fleksibël

Avantazhet e mësimdhënies së kombinuar:

 • - Zvogëlon kohën e qëndrimit në klasë: studentet të cilët kanë angazhime të tjera mund të limitojnë kohën e mësimit në ambjentet shkollore.
 • - Eksperienca të ndryshme: shumë kurse krijojnë mundësinë e të mësuarit në ambjente të ndryshme ose ndjekjen e prezantimeve nga persona me eksperiencë në një fushë të caktuar, gjëra të cilat studentët nuk mund ti mësojnë në libra ose në materialet e tyre.
 • - Komunikimi: gjërat janë shumë më të thjeshta nëse bëhen drejtpërdrejtë me personin, pasi është një mundësi për të krijuar marrëdhënie mësues - student, të cilat mund të kenë përfitime në të ardhmen. 

Disavantazhet e mësimdhënies së kombinuar:

 • - Orari i programit: është e vështirë të caktosh një orar për të gjithë studentët, pasi shumë prej tyre mund të kenë edhe angazhime të tjera.
 • - Vendodhja: studentët të cilët ndodhen larg mund ta kenë të vështirë të ndjekin kurset në oraret e caktuara dhe kjo gjë do të limitojë numrin e ndjekësve të kursit.

Kush përfiton nga mësimdhënia e kombinuar?

 • - Studentët vendas
 • - Studentë të cilët duan të mësojnë dhe të marrin eksperiencë njëkohësisht
 • - Studentë të cilët kanë kohë të ndjekin kurset
 • - Studentë të cilët mësojnë më mirë nëse janë nën përgjegjësi

Të dyja metodat e mësimdhënies janë të suksesshme, por ju duhet të përcaktoni vetë se cila prej tyre i'u përshtatet dhe se nga cila mund të përfitoni më tepër.