Trajnim i zhvilluar me Ekspertë të lëndëve mësimore, në fushën e TIK, Ekonomik dhe Hoteleri Turizëm nga LerNetz, një kompani Zviceriane e specializuar në krijimin e përmbajtjes dixhitale. Qëllimi kryesor i këtij trajnimi ishte identifikimi i teknikave më të mira, për krijimin, gjetjen dhe përshtatjen e materialit mësimor në platformë e-learning.