CEI

Negociatat

Overview

Prerequisities

Objectives

active

Course Nr: N001

Length: 22 orë

Level: Profesional

Languages: Shqip

Date: 18/10/2017

Përshkrimi

Të gjithë ne negociojmë, madje çdo ditë. Në nivel personal, ne negociojmë me miqtë, familjen, pronarët, shitësit e makinave dhe punëdhënësit, ndërmjet shumë të tjerëve. Negociata është gjithashtu çelësi për suksesin e biznesit tuaj. Asnjë biznes nuk mund të mbijetojë pa sigurimin e kontratave fitimprurëse. Brenda një kompanie, aftësitë megociuese mund të çojnë në avancimin tuaj në karrierë.

Çfarë do të mësoni?

 • Përgatituni: Planifikimi i Strategjive të Negociatave
 • Negocioni: Përdorimi i Taktikave Kyçe për Sukses
 • Mbyllja: Hartimi i Kontratës
 • Performanca dhe Vlerësimi: Loja e Fundit

Përmbajtja e Trajnimit

Moduli 1: Përgatitu: Planifikimi i Strategjive të Negociatave
 • Vlerësimi i stilit negociues
 • Standardet etike dhe udhëzimet
 • Analiza e negociatave
 • Negociatat ndër-kulturore
 • Menaxhimi i çështjeve etike
Moduli 2: Negocimi: Taktikat e Duhura për Sukses
 • Parandalimi i konflikteve
 • Konceptet e ADR
 • Arbitrimi
 • Ndërmjetësimi
 • Vlerësimi dhe rishikimi i kontratës
Moduli 3: Praktikoni Aftësitë tuaja Negociuese
 • Ushtrim negociues
 • Instruksione dhe informacione konfidenciale
 • Lexim: Vetëvlerësimi dhe feedback-u nga pala tjetër
 • Përmbledhje: Planifikimi i negociatave
 • Përmbledhje: Taktikat kryesore negociuese
 • Përmbledhje: Mjetet psikologjike
 • Përmbledhje: Krijimi dhe rezultatet e kontratës
 • Negocimi: Arritja e diçkaje më të madhe

Similar Trainings