CEI

Brand-imi Dixhital dhe Përfshirja

Dëshironi të mësoni si t’i bëni njerëzit të përfshihen me brandin tuaj por nuk jeni të sigurt nga t’ia filloni?

31/12/1969

22 orë

Trainer:

active

Marketing Dixhital, Media Sociale dhe E-Commerce

Zhvilloni aftësitë marketing të nevojshme për të qenë të sukseshëm në Ekonominë Dixhitale.

31/12/1969

22 orë

Trainer:

active

Hyrje në Menaxhim Projektesh

Mësoni parimet e menaxhimit të projekteve dhe aplikojini ato në punën tuaj apo aktivitete tuaja të përditshme.

18/10/2017

22 orë

Trainer:

active

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

Zhvillo strategji dhe aftësi për, rekrutimin e punonjësve, menaxhimin e performancës si dhe shpërblimin e tyre.

18/10/2017

22 orë

Trainer:

active

Negociatat

Mësoni strategjitë dhe aftësitë për të qenë një negociator i sukseshëm.

18/10/2017

22 orë

Trainer:

active

Communication Skills and Teamwork

Learn how to create and deliver high-impact communications, improve your soft skills, and effectively lead and collaborate on teams.

18/10/2017

22 hours

Trainer:

active